Kryeredaktor:
Artan Vërbica

Analist:
Avdyl Salihu

Analist :
Avdush Cakaj

Foto-Reporter:
Shpend Ahmeti

Administrator:
Albion Blakqori

Bashkëpuntor:
Krenar Fejzullahu

 
Adresa :
“Ahmet Krasniqi” I/23
Prishtinë, 10000

Telefoni : +377 (0) 44 297 260
E-Mail : info@kosovaboxing.org